Home » Tag Archives: noo phước thịnh

Tag Archives: noo phước thịnh

Gọi Noo Phước Thịnh là Bi Rain phiên bản Việt thì có sao?

Gọi Noo Phước Thịnh là “Bi Rain phiên bản Việt” thì có gì mà các bạn phải so đo thiệt hơn, việc gì các bạn phải phật ý? Hãy ngưng ảo tưởng đi nhé.  Câu chuyện bắt đầu từ việc một số fan của Noo Phước Thịnh – chàng trai ...