Loading...

Dự án khung xương 7 triệu USD biến lính Mỹ thành ‘siêu chiến binh’

loading...
Ngày đăng: 05/12/2018

Dự án khung xương 7 triệu USD giảm gánh nặng cho lính Mỹ

 
 

Dự án khung xương 7 triệu USD giảm gánh nặng cho lính Mỹ

Video: Next Media

https://vnexpress.net/infographics/quan-su/du-an-khung-xuong-7-trieu-usd-bien-linh-my-thanh-sieu-chien-binh-3849703.html

Loading...