Loading...

Diễn biến 15 ngày giải cứu các thiếu niên Thái Lan mắc kẹt

loading...
Ngày đăng: 10/07/2018

15 ngày giải cứu các thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang

 
 

15 ngày giải cứu các thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang 

Video: Straits Times

https://vnexpress.net/photo/tu-lieu/dien-bien-15-ngay-giai-cuu-cac-thieu-nien-thai-lan-mac-ket-3775550.html

Loading...